Wijngaard Kaas B.V. is gevestigd te Golf van Biskaje 8 te Woerden.

Wijngaard Kaas B.V. heeft getracht om de op de website verstrekte informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, maar aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid daarvan. Alle informatie op de website heeft een informatief karakter. Wijngaard Kaas B.V. en/of haar (toe)leveranciers garanderen niet de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie die beschikbaar is op de website.

Wijngaard Kaas B.V. en/of haar (toe)leveranciers accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is, inclusief schade als gevolg van het verlies van gegevens, inkomstenderving, als gevolg van of op welke manier dan ook gerelateerd aan het gebruik of het (dis)functioneren van deze website. Iedere vorm van transactie die gedaan wordt door middel van de website of die gebaseerd is op de inhoud van de website is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/bezoeker van de website.

Alle rechten zijn voorbehouden. De inhoud van deze website en de informatie die hierop staat vermeld, is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming. Het is bezoekers van de website niet toegestaan om informatie, foto's en materialen op deze website, dan wel afgeleide werken daarvan, te wijzigen, te distribueren, openbaar te maken, te verveelvoudigen, te versturen en aan te wenden voor publieke en commerciële doeleinden.